AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Bootcamp Bijzonder Beheer Particuliere Relaties

Kredietbeheersignalen

In het huidig economisch klimaat reageren banken steeds alerter op betalingsachterstanden onder hun cliënten. Bankiers en financiers die consumenten begeleiden ondervinden de gevolgen van deze ontwikkelingen. Deze proactieve aanpak kan in veel gevallen erger voorkomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de hoeveelheid werk, maar ook voor de complexiteit en intensiteit ervan.

Noodzakelijke acties

Het is belangrijker dan ooit om kredietbeheersignalen tijdig te herkennen en adequaat te interpreteren. Tevens is hetbijzonder beheer van belang om te bepalen welke noodzakelijke acties moeten worden ondernomen en hoe de uitwinning van zekerheden kunnen worden bereikt.

Bijzonder Beheer

In de training Bijzonder Beheer staat het herkennen en op de juiste wijze interpreteren van kredietbeheersignalen, die op financiële problemen bij consumenten kunnen duiden, centraal.  De opzet van de Bootcamp is zeer praktisch van aard en de verworven inzichten zijn direct toepasbaar.

Wat levert deze intensieve training jou op ?

Deze training levert jou kennis en vaardigheden over bovengenoemde onderwerpen. Hierdoor kun je na één zeer intensieve week onmiddellijk jouw nieuw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen. Het geeft jou zekerheid en vertrouwen, die je nodig hebt om jouw taak als medewerker Bijzonder Beheer Particuliere Relaties met verve uit te kunnen voeren.

Op welke wijze wordt deze Bootcamp verzorgd ?

Gedurende de training wordt gewerkt met de ALAPA methode. Deze methode wordt toegepast door de meest succesvolle Amerikaanse Business Schools, zoals HARVARD en Princeton. ALAPA staat voor Assessment, Learning, Analysis, Practice en Application. Het is niet alleen de bedoeling dat er kennis wordt opgedaan. Het is vooral de bedoeling dat wat in deze Bootcamp wordt geleerd, ook in de praktijk wordt toegepast. Aan de hand van rollenspellen, oefeningen en casuïstiek word je klaargestoomd voor de hectische wereld van Bijzonder Beheer. Oefening baart kunst!

[su_box title=”Dag 1: Actuele hypotheekschuldproblematiek” style=”soft” box_color=”#DF7401″ title_color=”#000000″ radius=”4″]Op dag 1 krijg je inzicht in de impact van de macro-economische ontwikkelingen op de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt. Welke veranderingen zijn er noodzakelijk om jouw organisatie mee te krijgen van de oude naar de nieuwe wereld waarin zorgplicht en klantbelang centraal staan. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Ontwikkeling op de Nederlandse huizenmarkt en restschuldproblematiek
 • Hypotheekachterstanden als onderdeel van een breder schuldenpakket
 • Effecten overheidsplannen aangaande hypotheken
 • Processen, hulpmiddelen, de rol van Accountmanager Bijzonder Beheer
 • Taxonomie van de totale keten van beheer en bijzonder beheer
 • Wat zijn mogelijkheden van preventief beheer voor de portefeuille?
 • Wat is curatief beheer?
 • Welke instrumenten en dienstverlening optimaliseren de herstelkansen
 • Best practices
 • Werken met differentiatie en behandelpaden
 • Gebruik van de onderhandse volmacht

De gastdocent van deze avond is een Gerechtsdeurwaarder.[/su_box]

[su_box title=”Dag 2: Schuldproblematiek in hoge mate een gedragsvraagstuk” style=”soft” box_color=”#DF7401″ title_color=”#000000″ radius=”6″]Op dag 2 staat de schuldenproblematiek centraal. Wat is er mogelijk om betalingsgedrag te laten beïnvloeden? En wat is er nodig om inzichten op de werkvloer te laten landen? Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Wat is financieel gezond gedrag?
 • Wie lopen een risico op schuldenproblematiek?
 • Rangorde en rollen van de diverse schuldeisers
 • Nieuwe groepen die in problemen komen
 • Zorgplicht van de financier
 • Opzegging door financiers van haar faciliteiten
 • De rol van normen en de omgeving in ontstaan en oplossen van schulden
 • Inschatten hoogst haalbare resultaat per dossier
 • Mogelijkheden om schuldenaren te motiveren
 • Beschikbare interventies
 • Professionals bepalen het succes: Het belang van methodisch werken
 • Wat medewerkers bijzonder beheer moeten weten en kunnen
 • Recovery game

De gastdocent van deze avond is een Curator.
[/su_box]

[su_box title=”Dag 3: Preventief Beheer” style=”soft” box_color=”#DF7401″ title_color=”#000000″ radius=”6″]Aan de hand van praktijkcases maakt de trainer op dag 3 zichtbaar wat preventief beheer inhoudt, wanneer en hoe dit kan worden ingezet en wat het belang hiervan kan zijn. Tevens leer je inzien wat het resultaat daarvan is. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Wanneer zet je preventief beheer in?
 • Hoe vindt de benadering van de klant plaats?
 • Vroegsignalering: hoe kunt je risico’s het beste identificeren?
 • Hoe verloopt het behandeltraject?
 • Welke partijen zijn of kunnen daar bij betrokken zijn?
 • Hoe wordt de klant benaderd?
 • Wat is van belang om tot een geslaagde samenwerking te komen met de klant?
 • Hoe komt de klant in de ‘meewerkmodus’?
 • Welke competenties moet een medewerker (minimaal) hebben voor preventief beheer?
 • Het maken van een strategisch plan
 • Actio pauliana en het vestigen van extra zekerheden door de bank
 • Uitwinning van zekerheden door een financier

De gastdocent van deze avond is een Faillissementsadvocaat.[/su_box]

[su_box title=”Dag 4: Relevante wet- en regelgeving” style=”soft” box_color=”#DF7401″ title_color=”#000000″ radius=”6″]Op dag 4 komt het hele juridische speelveld van Bijzonder Beheer aan bod. De praktische en dagelijkse kant, in het licht van de juridische gevolgen en mogelijkheden. Je leert wat de gevolgen zijn van jouw bijzonder beheer aanpak voor een procedure met jouw klant. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Instrumenten voor onderhandse verkoop zonder veiling / volmacht
 • De hypotheekakte als executoriale titel/onzuivere hypotheekakte
 • Beheerbeding en ontruiming
 • Openstellingsmandaat
 • Verhuur en Leegstandswet
 • Gevolgen echtscheiding op Bijzonder Beheer
 • Bijzonder Beheer bij faillissement / WSNP
 • Bijzonder Beheer bij opzegging wegens fraude
 • Beslagmogelijkheden en de uitvoering daarvan/loonbeslag
 • Imago- en reputatieschade binnen Bijzonder Beheer/Algemeen
 • Juridische gevolgen bij faillissement en surseance voor bank, onderneming en andere betrokkenen

De gastdocent van deze avond is een Notaris.[/su_box]
[su_box title=”Dag 5: Cultuurverandering binnen de eigen organisatie” style=”soft” box_color=”#DF7401″ title_color=”#000000″ radius=”6″]Hoe wordt een cultuuromslag binnen jouw organisatie teweeg gebracht, waarin gedrag, motivatie en werkwijze worden aangepast. Hoe creëer je binnen jouw organisatie een cultuuromslag van een harde aanpak naar het zoeken van de verbinding met de (nieuwe) klant?

 • Oplossingsgericht werken:”Leer van andere crediteuren zoals telecom”
 • Hoe pas je jouw klantbenadering toe binnen de huidige economische situatie?
 • Wat zijn mogelijke klantprofielen, en welke aanpak en instrumenten passen hierbij?
 • En hoe vertaal je dit naar jouw medewerkers?
 • Wanneer en op basis van welke criteria moet een medewerker een behandeling stop zetten?

Dit onderdeel geeft vanuit de ervaring van diverse incassoafdelingen aan, wat de omslag is in de benadering van debiteuren. Deze tijd vraagt om een tactvolle, begripvolle aanpak, zonder daarbij de doelstellingen uit het oog te verliezen waar aan de onderneming haar bestaansrecht verdient.

 • Hoe beïnvloedt en motiveer je jouw collega’s en medewerkers in dit veranderingstraject?
 • Welke vaardigheden en instrumenten heb je daarvoor nodig?
 • Hoe maken zij efficiënt en correct de juiste inschatting?[/su_box]

Hoeveel bedraagt de studiebelasting in uren?

De training heeft een duur van vijf dagen. We beginnen ’s morgens 09:00 uur en gaan door tot 22:00 uur ’s avonds. Op vrijdag eindigt de training om 17:00 uur.

Voor wie is deze Bootcamp bestemd?

Gezien het strategisch karakter van de opleiding is deelname vooral interessant voor (senior) medewerkers, teammanagers en managers op midden en hoger management niveau. Bijvoorbeeld: manager Bijzonder- intensief Beheer of Debiteurenbeheer, teammanager Bijzonder Beheer, senior medewerker Bijzonder Beheer, (Team)manager Beheer werkzaam bij banken, verzekeraars, intermediairs of serviceproviders.

Er is geen specifieke vooropleiding nodig, de training wordt op HBO-niveau gegeven. Verder gaan we er van uit dat je meerdere jaren werkervaring hebt in de bancaire wereld.

Wanneer en waar vindt deze Bootcamp plaats ?

Deze training vindt plaats in Putten, Best Western Hotel op:

 • 17 – 21 augustus 2015
 • 14 – 18 september 2015
 • 9 – 13 november 2015

Hoeveel bedraagt jouw investering ?

Deze opleiding duurt vijf opeenvolgende dagen, inclusief vier avonden. De investering bedraagt EUR 4995,-  De opleiding is vrij van BTW.

Inbegrepen zijn:

 • Vier overnachtingen ! (inclusief viermaal ontbijt, lunch en diner)
 • Lesmateriaal
 • Catering
 • Vakdocenten
 • Certificaat

De trainer

William (Bill) LengtonDe training Bijzonder Beheer wordt verzorgd door Top-trainer William Lengton. William Lengton is na zijn studies gestart bij Atradius en is onder andere eindverantwoordelijk geweest als Directeur Bijzonder Beheer en Directeur Claims Collections.
In opdracht van de Wereldbank heeft William een Credit Export Agency opgezet in Bogotà, Colombia. Na Atradius is William eindverantwoordelijk geweest als Senior Manager bij ING Barings voor Latijns Amerika. Eind jaren negentig leidde William de grootste bancaire trainingsorganisatie in de wereld: BPP in Londen.
Sinds 1999 opereert William als zelfstandig ondernemer, waarvan de eerste twee jaar als interim directielid bij eerst Legio Lease en later Fortis Bank. Vanaf 2002 leidt hij een drietal trainingsorganisaties: Academy for Inspirational Leadership, Academy for Bankers en Academy for Credit Management.

 

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu