AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Algemene Opleiding Bankbedrijf

Kernfuncties van het Bankbedrijf

Tijdens de Algemene Opleiding Bankbedrijf leer je hoe banken en het bankwezen functioneren, welke risico’s banken nemen, hoe ze daarmee omgaan en hoe het toezicht op banken is geregeld.

Nieuwe ontwikkelingen

De opleiding biedt jou kennis en inzicht wat betreft de kernfuncties van het bankbedrijf, de wijze waarop zij deze uitoefent, de onderlinge verbanden en de organisatiestructuur die ze daarvoor kiest. Bovendien zal worden ingegaan op nieuwe ontwikkelingen binnen het bankbedrijf.

Doelgroep

De Algemene Opleiding Bankbedrijf wordt gegeven op HBO-niveau en bedoeld voor: medewerkers in de eerste fase van hun loopbaan bij banken en medewerkers bij ondernemingen die diensten verlenen aan banken, zoals ICT-ondernemingen, accountantskantoren en adviesbureaus. Enige bancaire basiskennis strekt tot aanbeveling.

Jouw resultaat

Je leert:

 • de activiteiten van banken te onderkennen
 • hoe financiële markten werken
 • de balans en resultatenrekening van banken te analyseren
 • hoe het binnenlands betalingsverkeer en het grensoverschrijdend betalingsverkeer zijn gestructureerd
 • hoe banken hun risicomanagement inrichten om zorgvuldig te kunnen omgaan met de aan hen toevertrouwde middelen
 • welke maatregelen banken kunnen nemen om kredietrisico, marktrisico en operationeel risico bij te sturen
 • welke rendementscriteria voor banken belangrijk zijn
 • hoe het toezicht op het bankwezen door de monetaire autoriteiten is georganiseerd
 • hoe centrale banken de stabiliteit van de euro veiligstellen

Duur en investering

De opleiding heeft een duur van vier aaneengesloten dagen. Jouw investering voor deze opleiding is EUR 1995,- Deze opleiding is vrij van BTW.

De kosten voor lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Data

De training wordt gegeven van:

 • 1 – 5 juni 2015 in Utrecht
 • 21 – 25 september 2015 in Amsterdam
 • 16 – 20 november 2015 in Zwolle

 

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu