AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Kredietverzekeren

Risico afdekken door kredietverzekeren

Kredietverzekeren heeft tot doel een verzekerde te vergoeden voor de vaststaande financiële verliezen opgelopen ten gevolge van de definitieve (faillissement, gerechtelijk akkoord) of vermoede insolventie (onvermogen tot betaling) van zijn debiteur. Ook het politiek risico kan optioneel door een kredietverzekering ingedekt worden.

Verzekeringsbehoefte

In deze opleiding leer je de gang van zaken bij het adviseren, sluiten en beheren van een kredietverzekering, het beoordelen van de verzekeringsbehoefte, het implementeren van kredietverzekering en het vaststellen van de schade.

Jouw resultaat

Je leert:

  • de verzekeringspolis, verzekeringsvoorwaarden en verzekeringsvormen kennen
  • vanuit het belang van de zorgplicht de klant te adviseren en diens belangen te bewaken in de contacten met de verzekeraar en de bemiddelaar
  • het proces rond kredietverzekeren kennen
  • de risico’s, behoeften en wensen van de klant te inventariseren, te analyseren en te vertalen naar verzekeringsoplossingen
  • vaststellen welke preventiemaatregelen bijdragen aan het beperken van mogelijke risico’s
  • te adviseren en te bemiddelen bij de verkoop en de implementatie van kredietverzekeringen

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor startende en zittende medewerkers die hun kennis en kunde over kredietverzekeringen willen vergroten, medewerkers van (krediet)verzekeraars, adviseurs, makelaars en andere tussenpersonen die kredietverzekeringsproducten aanbieden en accountmanagers, risicoacceptanten, schade acceptanten, medewerkers commerciële binnendienst, medewerkers incasso of medewerkers financiën die kredietverzekeringsproducten aanbieden.

Duur en investering

De opleiding duurt twee aaneengesloten dagen. Jouw investering bedraagt EUR 995,- Deze opleiding is vrij van BTW.

De kosten voor lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Datum

De training wordt gegeven op:

  • 3 en 4 juni 2015 in Den Bosch
  • 23 en 24 september 2015 in Alkmaar
  • 16 en 17 november 2015 in Utrecht
 

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu