AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Zakelijke Kredietverlening (basis)

Het proces van kredietverlening

Het doel van deze opleiding is het in beeld brengen van het gehele kredietverleningsproces. Vanaf intake- tot en met uitwinningsfase. De training is praktijkgericht en interactief. Aan de hand van een groot aantal cases die in steeds wisselende subgroepen worden voorbereid komen alle genoemde aspecten van het kredietverleningsproces uitvoerig aan de orde en wordt uiteraard de link gelegd naar de dagelijkse praktijk.

De nadruk zal liggen op het MKB en de kleine industrie.

Doelgroep

Deze training Zakelijke Kredietverlening  is zeer geschikt voor medewerkers en accountmanagers van afdeling Zakelijke Kredietverlening en voor (beginnende) kredietbeoordelaars en financieringsspecialisten. Zakelijke kredietverlening is een opleiding op hbo-niveau. Wij gaan ervan uit dat je beschikt over (basis) kennis van de zakelijke kredietverlening.

Jouw resultaat

Je leert:

  • zelfstandig kredietaanvragen van zakelijke cliënten op te stellen en te beoordelen
  • zelfstandig een kredietgesprek te voeren
  • welke eisen er aan een kredietvoorstel worden gesteld
  • de financiële gegevens van een onderneming juist te verwerken en te interpreteren aan de hand van jaarrapportages
  • hoe een financieringstraject eruitziet
  • een kredietofferte uitbrengen en een krediet- en zekerhedenadministratie voeren

Datum

Deze training wordt in Putten gegeven van:

  • 26 – 29 mei 2015
  • 1 – 4 september 2015
  • 20 – 23 oktober 2015
  • 1 – 4 december 2015

Duur en investering

De training duurt vier aaneengesloten dagen. Jouw investering bedraagt EUR 1995,-
Deze opleiding is vrij van BTW.

De kosten voor lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu