AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Zakelijke Kredietverlening (expert)

Alle facetten van Kredietverlening voor de expert

kredietverlening
In deze training Zakelijke Kredietverlening wordt op alle facetten van de materie veel dieper ingegaan. Er worden veel individuele- en groepsopdrachten uitgevoerd aan de hand van casuïstiek.

Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor medewerkers en accountmanagers van een afdeling Zakelijke Kredietverlening, ervaren kredietbeoordelaars en financieringsspecialisten. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of gelijkwaardig.

Inhoud van de training

A: Het eerste contact en het ondernemingsplan over:

 • de wijze waarop een kredietgesprek kan worden voorbereid en gevoerd
 • de plaats en de functie van een onderneming ten opzichte van haar omgeving
 • de wijze waarop een onderneming is georganiseerd, hoe zij haar producten of diensten onder de aandacht van potentiële kopers brengt en welke partijen de positie van de onderneming kunnen beïnvloeden
 • de rol van een ondernemingsplan

B: Kredietbehoefte en kredietproducten bevat:

 • de verschillen tussen handelsondernemingen, industriële ondernemingen en dienstverlenende ondernemingen
 • de bepaling van de vermogensbehoefte van een onderneming
 • het vermogensbeslag
 • de rol van afschrijvingen en de invloed van gespreide aanschaf van vaste activa
 • de verschillen in kortstondige, langdurige en permanente vermogensbehoefte
 • het onderscheid tussen autonome en additionele financieringsbronnen
 • de liquiditeitsprognose
 • een aantal mogelijke verdelingen van de vermogensmarkt
 • diverse financieringsbronnen

C: Jaarrapport over:

 • de achtergronden van de financiële verslaglegging en de rol die de accountant daarbij speelt
 • de diverse onderdelen van het jaarrapport
 • de relatie tussen balansposten en posten op de resultatenrekening
 • de verschillende waarderingsgrondslagen
 • de hoofdlijnen van het Nederlandse belastingstelsel
 • enkele veelgebruikte ratio’s met betrekking tot liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 • het beoordelen van de ontwikkeling van de financiële positie van een onderneming aan de hand van prognoses

D: De kredietaanvraag over:

 • de vaststelling van de kredietbehoefte, de afweging tussen risico en kredietvraag en de waardebepaling van de zekerheden
 • financieringsconstructie
 • borgstellingsregelingen van de overheid
 • de wijze waarop kredieten worden gefiatteerd
 • het vervaardigen van een kredietbrief
 • de noodzaak van administratie en beheer aan de hand van het kredietdossier, de zekerheden-administratie en het beheer van risicovolle kredieten

Datum

De opleiding wordt in Putten gegeven van:

 • 8 – 13 juni 2015
 • 21 – 26 september 2015
 • 2 – 7 november 2015
 • 4 – 9 januari 2016

Duur en investering

De training duurt zes aaneengesloten dagen (inclusief vijf avonden!) Jouw investering bedraagt EUR 5250,- Deze opleiding is vrij van BTW.

De kosten voor lesmaterialen, hotelovernachtingen en catering zijn inbegrepen.

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu